Održana konferencija „Savremeni migracioni trendovi i bezbjednosni rizici“

Konferencija „Savremeni migracioni trendovi i bezbjednosni rizici“ održana je 25. decembra 2019. godine u amfiteatru Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Organizator ove konferencije je Studijski program geografije Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Vlade Republike Srpske.

U uvodnom dijelu konferencije obratio se prof. dr Draško Marinković, šef katedre za društvenu geografiju i demografiju, koji je prisutne informisao o migracionim trendovima na našem prostoru. Učesnicima konferencije se ispred organizatora obratila prof. dr Aleksandra Petrašević, rukovodilac studijskog programa geografija i dr Marko Aćić, direktor Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Vlade Republike Srpske.

Prvo izlaganje na konferenciji na temu: „Migracioni trendovi u Republici Srbiji i okruženju“ imala je prof. dr Danica Šantić sa Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Drugo izlaganje na temu: „Migracije i bezbjednost“ održao je prof. dr Mile Šikman sa Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.

Poslije izlaganja uslijedila je diskusija, nakon koje su predloženi zaključci. 

  • /uploads/attachment/vest/9637/Naslovna__2_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/9637/2__1_.jpg