Izbori2

Конкурс за именовање чланова изборних комисија, члана Студентског парламента и чланова наставно-научног вијећа Факултета 2019/20

Конкурс за именовање чланова изборних комисија на организационим јединицама и Конкурс за избор чланова Студентског парламента, чланова наставно-научног/Умјетничког вијећа факултета/Академије умјетности из реда студената на Универзитету у Бањој Луци ОВДЈЕ.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.

Обрасце за пријаву можете преузети у студентској служби Факултета или преузети са сљедећих линкова.

ПРИЛОЗИ

Образац 1 – Образац за пријаву за чланове изборне комисије на факултету/ Академији умјетности.

Образац 2 – Образац за пријаву за избор чланова Студентског парламента Универзитета у Бањој Луци.

Образац 3 – Образац за оријаву за избор чланова у наставно-научно/ Умјетничко вијеће факултета/ Академије умјетности.