Izbori2

Konkurs za imenovanje članova izbornih komisija, člana Studentskog parlamenta i članova nastavno-naučnog vijeća Fakulteta 2019/20

Konkurs za imenovanje članova izbornih komisija na organizacionim jedinicama i Konkurs za izbor članova Studentskog parlamenta, članova nastavno-naučnog/Umjetničkog vijeća fakulteta/Akademije umjetnosti iz reda studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci OVDJE.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Obrasce za prijavu možete preuzeti u studentskoj službi Fakulteta.