Позив Јапанске фондације за пријаву на програм грантова за конференције о интелектуалној размјени

Јапанска фондација прихвата пријаве за свој програм грантова за конференције о интелектуалној размјени како би подстакла продубљивање међусобног разумијевања и успостављање ближих односа између Јапана и других земаља путем глобалне интелектуалне размјене.

Крајњи рок за аплицирање на овај позив је 2. децембар 2019. године.

Прихватљиви пројекти:
•         Међународни дијалози о интелектуалној сарадњи, попут међународних конференција, симпозијума, семинара и радионица, гдје се теме морају односити на изазове који се тичу Јапана и других земаља, а учесници из Јапана морају играти значајну улогу у дијалозима;
•         Неки примјери прихватљивих тема су старење становништва и низак наталитет, окружење и енергија, утицај науке и технологије на друштво, културна разноликост и мултикултурализам, демократија и управљање, и улога културе у дипломатији и међународним односима.
Овај програм пружа донације које дјелимично покривају трошкове за спровођење међународних пројеката интелектуалне сарадње, као што су међународне конференције.

Такође ће бити обезбијеђени трошкови:
•         Путни трошкови (међународне авиокарте и други трошкови превоза, дневнице и накнаде за смјештај)
•         Хонорари за предаваче, преводиоце, итд.
•         Трошкови састанака (припрема материјала, простор, опрема, односи са јавношћу, итд.)
•         Остали трошкови (набавка материјала, итд.)

Пројекти се морају реализовати и завршити између 1. априла 2020. и 31. марта 2021. године. Више информација можете наћи у Водичу за апликанте, као и на сљедећој интернет страници: https://www.jpf.go.jp/e/program/intel.html#intel_1

  • /uploads/attachment/vest/9477/%D0%88%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD__1_.jpg