Poziv Japanske fondacije za prijavu na program grantova za konferencije o intelektualnoj razmjeni

Japanska fondacija prihvata prijave za svoj program grantova za konferencije o intelektualnoj razmjeni kako bi podstakla produbljivanje međusobnog razumijevanja i uspostavljanje bližih odnosa između Japana i drugih zemalja putem globalne intelektualne razmjene.

Krajnji rok za apliciranje na ovaj poziv je 2. decembar 2019. godine.

Prihvatljivi projekti:
•         Međunarodni dijalozi o intelektualnoj saradnji, poput međunarodnih konferencija, simpozijuma, seminara i radionica, gdje se teme moraju odnositi na izazove koji se tiču Japana i drugih zemalja, a učesnici iz Japana moraju igrati značajnu ulogu u dijalozima;
•         Neki primjeri prihvatljivih tema su starenje stanovništva i nizak natalitet, okruženje i energija, uticaj nauke i tehnologije na društvo, kulturna raznolikost i multikulturalizam, demokratija i upravljanje, i uloga kulture u diplomatiji i međunarodnim odnosima.
Ovaj program pruža donacije koje djelimično pokrivaju troškove za sprovođenje međunarodnih projekata intelektualne saradnje, kao što su međunarodne konferencije.

Takođe će biti obezbijeđeni troškovi:
•         Putni troškovi (međunarodne aviokarte i drugi troškovi prevoza, dnevnice i naknade za smještaj)
•         Honorari za predavače, prevodioce, itd.
•         Troškovi sastanaka (priprema materijala, prostor, oprema, odnosi sa javnošću, itd.)
•         Ostali troškovi (nabavka materijala, itd.)

Projekti se moraju realizovati i završiti između 1. aprila 2020. i 31. marta 2021. godine. Više informacija možete naćiVodiču za aplikante, kao i na sljedećoj internet stranici: https://www.jpf.go.jp/e/program/intel.html#intel_1

  • /uploads/attachment/vest/9477/%D0%88%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD__1_.jpg