КОНКУРС – ПРЕЛАЗАК НА ФИНАНСИРАЊЕ  ИЗ БУЏЕТА

ПРЕЛАЗАК  НА ФИНАНСИРАЊЕ  ИЗ БУЏЕТА

Право да конкурише за промјену статуса има редован студент, према следећим условима:

  1. да није обнављао више од једне године током студија и
  2. да је, закључно са октобарским испитним роком текуће академске године, положио све испите предвиђене наставним планом.

Ранг листа кандидата који испуњавају услове формира се према сљедећим критеријумима:

  1. бодовање по основу успјеха оствареног у току студија (остварена просјечна оцјена током студија X 10,00)
  2. бодовање по основу времена испуњења предвиђених услова:
  • услов за упис у наредну годину студија стечен у јунско-јулском испитном року – 20 бодова.
  • услов за упис у наредну годину студија стечен у септембарском испитном року – 10 бодова.

Захтјев за промјену статуса подноси се најкасније до 15.10.2019. године у ст. служби Факултета.

Број мјеста на буџету условљен је бројем студената који се финансирају из буџета, а нису дали услов за упис више године студија.