Logo E1560321235351

Право на упис више године студија

У вишу годину студија могу се пренијети два предмета из претходне године студија без обзира са колико ECTS бодова су исказани ти предмети.

Дакле, студенти могу пренијети два обавезна предмета у вишу годину студија.