Основе безбједносних наука -Колоквијум

Наставни предмет Основе безбједносних наука: први колоквијум ће се одржати дана 27.11.2018. године, у амфитеатру, по групама:

  • I група у  08:15 часова;
  • II група у 09:00 часова;
  • III група у 12:15 часова и
  • IV група у 13:00 часова.

Колоквијуму могу приступити сви редовни и ванредни студенти прве године студија.