Подјела студентских налога и gmail адреса

Студенти прве године могу од уторка, 30.10.2018. године, преузети налоге за е-систем и налоге за gmail адресе.

Налоге је могуће преузети у студентој служби сваки радни дан од 9.00-13.00 сати.

Студентима прве године студентска служба је додала изборне предмете у систему.

Упутство за коришћење веб портала за студенте