DSCN0213

Шинаба: „Ваш Факултет има битну улогу у друштву“

Аденреле Шинаба, стручњак за борбу против терористичке организације Боко Харам, бивши полицијски званичник Нигерије и писац књиге о утицају ове терористичке организације, одржао је предавање на Факултету безбједносних наука.

Господин Шинаба говорио је о штетном утицају организације на нигеријско друштво, методологији рада и регрутовања чланства, терористичким нападима Боко Харама, застрашивању становништва и одбацивању савремених тековина цивилизације као што су образовање, правни поредак, демократија, права жена.

Шинаба је истакао неопходност образовања способних кадрова који ће моћи препознати и предуприједити опасности по безбједност грађана. У том смислу, улога нашег Факултета, по Шинабу, је веома битна.

Након одржаног предавања, студенти Факултета, бројним постављеним питањима, наставили су дискусију на тему.