Обавјештење – проф. Субошић, проф. Југовић, проф. Бејатовић

Обавјештавају се студенти друге године да ће Проф. др Сретен Југовић одржати предавање 09.10. 2018. године из наставног предмета Основе управног и полицијско безбједносног права према предвиђеном распореду.

Обавјештавају се студенти треће и четврте године (полицијско усмјерење) да ће Проф. др Дане Субошић одржати предавања 09.10.2018 године. из наставних предмета Полицијски менаџмент и Управљање људским ресурсима у полицији према предвиђеном распореду.

Обавјештавају се студенти друге и треће године да ће Проф. др Станко Бејатовић одржати предавања 11.10.2018. године, из наставних предмета Кривично право и Међународно кривично право према предвиђеном распореду.