парл. час

Парламентарни час

Студенти Факултета безбједносних наука и Правног факултета, са доц. др Миланом Пилиповићем, наставником Уставног права, посјетили су Народну скупштину Републике Српске и присуствовали „Парламентарном часу“.

„Парламентарни час“ је одржао предсједник Народне скупштине Недељко Чубриловић, који је студенте упознао са надлежностима и активностима Народне скупштине, парламентарним процедурама као и односу Народне скупштине са институцијама Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Предсједник Народне скупштине је посебну пажњу посветио законодавној дјелатности Народне скупштине, резултатима рада у протеклом четворогодишњем мандату, те улози Вијећа народа у вршењу законодавне власти у Републици Српској.

Након излагања предсједника Народне скупштине, студенти су имали прилику да постављају питања, при чему су показали интересовање о појединим фазама законодавног поступка, инструментима парламентарне контроле, уставности усвојених закона, степену учешћа грађана у предлагању закона итд.