Распоред наставе за ванредне студенте (Новембар)

НАСТАВА ЗА ВАНРЕДНЕ СТУДЕНТЕ

ПРВА ГОДИНА

 

УВОД У ПРАВО – 28.11.2017. године у 15,00 часова

СОЦИОЛОГИЈА – 26.11.2017. године у 8,15 часова

ОСНОВЕ  БЕЗБЈЕДНОСНИХ  НАУКА – 25.11.2017. године у 12,00 часова

СТРАНИ ЈЕЗИК – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – 25.11.2017. године у 9,00 часова

СПОРТСКЕ ВЈЕШТИНЕ У БЕЗБЈЕДНОСТИ – 24.11.2017. године у 15,00 часова

 

ТРЕЋА ГОДИНА

ОСНОВЕ МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА – 20.11.2017. године у 17,00 часова

МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО – 16.11.2017. године у 17,00 часова

ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ – 23.11.2017. у 16,00 часова

ПРАВНА МЕДИЦИНА – 27.11.2017. године у 17,00 часова

ПОЛИЦИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ – 13.11.2017. године у 19,00 часова

КРИМИНАЛИСТИЧКА ПРЕВЕНЦИЈА И ПРОГНОСТИКА – 14.11.2017. године у 15,00 часова

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА – КРИМИНАЛИСТИЧКИ СМЈЕР

КРИМИНАЛИСТИЧКА  СТРАТЕГИЈА – 13.11.2017. године у 17,00 часова

КРИМИНАЛИСТИЧКО ОБАВЈЕШТАЈНЕ АНАЛИЗЕ – 13.11.2017. године у 19,00 часова

МЕТОДИКА ИСТРАЖИВАЊА НАСИЛНИЧКОГ КРИМИНАЛИТЕТА – 17.11.2017. године у 15,00 часова

МЕТОДИКА ИСТРАЖИВАЊА ИМОВИНСКОГ КРИМИНАЛИТЕТА – 17.11.2017. године у 17,00 часова

СПЕЦИЈАЛНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 4 – 24.11.2017. године у 14,00 часова

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА – ПОЛИЦИЈСКИ СМЈЕР

РАД ПОЛИЦИЈЕ У ЗАЈЕДНИЦИ – 24.11.2017. године у 17,00 часова

НАДЗОР НАД РАДОМ ПОЛИЦИЈЕ – 24.11.2017. године у 19,00 часова

ОБАВЈЕШТАЈНО БЕЗБЈЕДНОСНА ДЈЕЛАТНОСТ И СЛУЖБЕ – 25.11.2017- године у 9,00 часова

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ПОЛИЦИЈИ – 13.11.2017. године у 17.00 часова

СПЕЦИЈАЛНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 4 – 24.11.2017. године у 14,00 часова