ОБАВЈЕШТЕЊЕ – МАЛОЉЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА

Испит из наставног предмета Малољетничка деликвенција одржаће се дана 12.07.2017. године у 10,00 часова.

Испит ће се одржати комисијски. Комисија ће радити у саставу:

  • Проф. др Сања Радетић Ловрић,
  • Доц. др Драгомир Јовичић,
  • Доц. др Дарко Паспаљ.