Едукацију на тему женских права

Дана 08.05.2017. године у просторијама Факултета безбједносних наука у Бањој Луци, у организацији Факултета безбједносних наука, Удружења „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“ и Фондације за оснаживање жена у БиХ, представнице Фондације „Цуре“ за студентице факултета безбједносних наука одржале су едукацију на тему женских људских права.

Циљ једнодневне едукације био је упознати студентице Факултета безбједносних наука са основним женским људским правима кроз упознавање са одредбама CEDAW конвенције, Пекиншке декларације, Закона о равноправности полова БиХ, CAHVIO конвенције, као и резолуције 1325 Савјета Безбједности УН.

Поред овога, студентицама је изложен историјат женског покрета у БиХ, те су кроз заједнички групни рад дефинисане потребе циљне групе – студентица Факултета безбједносних наука, као и препоруке за даљи рад.