Master062013

Обавјештење о јавној одбрани мастер рада кандидата Небојше Бекића

Јавна одбрана мастер рада под називом СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ШУМСКИХ ПОЖАРА НА ПОДРУЧЈУ ШУМСКОГ ГАЗДИНСТВА „ЧЕМЕРНИЦА“ КНЕЖЕВО кандидата Небојше Бекића, одржаће се 09.02.2024. године у 13.00 часова на Факултету, сала 129.

Мастер рад налази се на увид јавности у библиотеци Факултета.