Obavjestenjefbn

Испитна питања: Кривично право

Испитна питања: Кривично право

Испитна питања се могу наћи и на прегледу испита за СП Безбједност и криминалистика 20/21.