Preliminarnarl23

Прелиминарна ранг листа: Академска 2023/24. година

 

Прелиминарне резултате пријемног испита за редован студиј погледајте ОВДЈЕ.

Прелиминарне резултате пријемног испита за ванредан студиј погледајте ОВДЈЕ.

  • Право на упис РЕДОВНИХ СТУДИЈА остварују кандидати закључно са редним бројем 120. Првих 70 кандидата финансирају школовање из буџета, а преосталих 50 самофинансирају своје школовање.
  • Право на упис ВАНРЕДНИХ СТУДИЈА остварују сви кандидати на ранг листе за ванредне студије.

Коначна ранг листа биће објављена 03.07.2023. године на интернет и Facebook страници Факултета, а упис ће се обавити од 4. до  7. јула 2023. године.

Детаље везане за упис примљених кандидата огласићемо приликом објављивања коначне ранг листе.

Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора декану факултета у року од 24 часа од објављивања ранг-листе на огласној табли и веб-страници чланице Универзитета у Бањој Луци. Одлука по приговору донијеће се у року од 48 часова од подношења приговора, при чему је донесена одлука коначна.