Fbn Obav 80x380

Резултати писменог испита: Криминалистичка техника и Основи форензике

Резултати писменог дијела испита: Криминалистичка техника 

Резултати писменог дијела испита: Основи форензике