Obav Fbn

ОДЈАВА ИСПИТА – ВАЖНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ

 

Сходно члану 52. Правила студирања на I и II циклусу  за све факултете важи да студент може пријавити/одјавити испит 48 часова прије термина испита.

Члан 52. 
(2) Електронску пријаву завршног испита студент може повући најкасније 48 часова прије одржавања испита. 
(3) У случају да студент не повуче електронску пријаву у року из претходног става, рачунаће се да није изашао на испит. 
(4) Право приступа завршном испиту имају студенти који се налазе на списку пријављених студената, сачињеном у ФИС-у.