Master062013

Обавјештење о јавној одбрани мастер рада кандидата Весне Шипка

Јавна одбрана мастер рада под називом УПРАВЉАЊЕ СЕИЗМИЧКИМ РИЗИКОМ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊА ЛУКА кандидата Весне Шипка, одржаће се 07.10.2022.године у 13.00 часова на Факултету, сала 129.

Мастер рад налази се на увид јавности у библиотеци Факултета.