Nib

СФО 1 и 2, Спортске вјештине у безбједности – Распоред за полагање практичног дијела испита, моторичких способности, колоквијума

19.01.2022. године у 11:30 – Кабинет 27, полагање практичног дијела испита и колоквијума из предмета СФО2 за студенте друге године студија, прва група и прва половина треће групе

19.01.2022. године у 14:00 – Кабинет 27, полагање практичног дијела испита и колоквијума из предмета СФО2 за студенте друге године студија, друга група и друга половина треће групе

20.01.2022. године у 09:30 – Градски стадион, провјера Купер теста – сви студенти прве, друге и треће године студија који нису полагали Купер тест.

20.01.2022. године у 11:30 – Хангар, провјера моторичких способности – студенти прве године студија који нису испунили све предиспитне обавезе из предмета Спортске вјештине у безбједности

20.01.2022. године у 11:30 – Хангар, провјера моторичких способности – студенти друге године студија, СФО2, прва група и прва половина треће групе

20.01.2022. године у 13:30 – Хангар, провјера моторичких способности – студенти друге године студија, СФО2, друга група и друга половина треће групе

20.01.2022. године у 13:30 – Хангар, провјера моторичких способности – студенти треће године студија, СФО2, који нису испунили све предиспитне обавезе

21.01.2022. године у 11:30 – Кабинет 27, полагање практичног дијела испита и колоквијума из предмета СФО2 за студенте треће године студија, презимена од А до К

21.01.2022. године у 14:00 – Кабинет 27, полагање практичног дијела испита и колоквијума из предмета СФО2 за студенте треће године студија, презимена од Л до Ш

НАПОМЕНА: Да бисте стекли услов да изађете на теоретски дио испита из предмета СФО2, можете да имате само једну ”0” из провјере моторичких способности. Ово важи само за редовне студенте. Студенти друге и треће године студија који нису положили практични дио испита из предмета СФО1, исти могу полагати у било ком од горе наведених термина за предмет СФО2 њихове године студирања.

Уколико се неком од студената неки од горе наведених термина њихове групе поклапа са полагањем испита из неког другог предмета, ти студенти могу доћи у термин неке од других група њихове године студирања.

Сви остали студенти практични дио испита из предмета СФО1,СФО2 и СФО3 могу полагати у било ком од горе наведених термина.

Са поштовањем,

Лазар Вулин