DSCN0821

Одбрана мастер рада – Драгољуб Вукајловић

Дана 22.10.2021. године у 12.00 часова на Факултету безбједносних наука, кандидат Драгољуб Вукајловић обранио је мастер рад под називом: „КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ У ПРИРОДНИМ КАТАСТРОФАМА – УЛОГА ШТАБОВА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ“, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Предраг Ћеранић, пред.
  2. Доц. др Велибор Лалић, ментор.
  3. Проф. др Драган Млађан, члан.

Комисија је оцијенила мастер рад оцјеном 10 (десет).