Admin Ajax (1) (1)

Промјена датума испита – проф. др Миодраг Симовић

Испити код проф. др Миодрага Симовића помјерају се за 21. септембар у 8.00 сати и 27. септембар у 8.00 сати, сала 125.