Admin Ajax (1) (1)

Промјена датума испита – доц. др Велибор Лалић

ИСПИТИ КОД ДОЦ.ДР. ВЕЛИБОРА ЛАЛИЋА СЕ ПОМЈЕРАЈУ СА 01.09.2021. НА 30.08.2021. У 9.00.