Pi20 680×380

Прелиминарна ранг листа – Академска 2021/22. година

Прелиминарне резултате пријемног испита за редован студиј погледајте ОВДЈЕ.

Прелиминарне резултате пријемног испита за ванредан студиј погледајте ОВДЈЕ.

Право на упис РЕДОВНИХ СТУДИЈА остварују кандидати закључно са редним бројем 120. Првих 80 кандидата финансирају школовање из буџета, а преосталих 40 самофинансирају своје школовање.

Право на упис ВАНРЕДНИХ СТУДИЈА остварују кандидати закључно са редним бројем 10.

Коначна ранг листа биће објављена 02.07.2019. године у 16.00  часова на интернет и Facebook страници Факултета.

Менаџмент Факултета покренуће процедуру за проширење ранг листе ванредних студија за додатних 10 мјеста. чиме би кандидати, закључно са редним бројем 20, остварили право на упис.

Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора декану Факултета у року 48 часова од објављивања прелиминарне ранг листе на веб-страници Факултета.