Admin Ajax (1) (1)

Промјена датума испита – проф. др Миодраг Симовић

Испити код проф. др Миодрага Симовића (Кривично процесно право и Полиција у кривичном поступку), биће одржани 05.05.2021. године у 12.00 часова – учионица 126, умјесто 08. 05. 2021. године.