Oбавјештење – проф. Драгомир Јовичић

Испити код професора Драгомира Јовичића, у другом јануарско фебруарскомк року, одржаће се 5.2.2020. године у 9.00 часова.