Стипендије за студије у Аустрији

Савезно министарство за образовање, науку и истраживање Републике Аустрије за академску 2020/21. годину ставља на располагање стипендије за стране студенте на додипломском и постдипломском студију и за стране научнике. 

Конкурси за стипендије су објављени на www.grants.at (на њемачком и енглеском језику). Ова база података, поред информација о стипендијама Савезног министарства за образовање, науку и истраживање, нуди и информације о стипендијским програмима других институција. 

Нуде се сљедећи стипендијски програми: 
Стипендија Franz Werfel,
Стипендија Richard Plaschka,
Стипендија Ernst Mach,
Стипендија Ernst Mach за студиј на аустријским универзитетима примијењених наука, 
Стипендија Ernst Mach Nachbetreuungsstipendium (EZA).

Све информације о наведеним стипендијама, као и контакт податке одговорних особа, можете пронаћи на www.grants.at уносом одговарајућег назива стипендије.