Обавјештење – надокнада наставе

Обавјештавају се студенти Факултета безбједносних наука да ће се надокнада наставе у зимском семестру 2019/20 год. и припрема за испит одржати у следећим терминима:
II ГОДИНА
Криминалистика II  
Проф. др Зоран Ђурђевић  20.1.2020. год. од 17,00 до 19,00 часова.
          
Еколошка и енергетска безбједност
Проф. др Драган Млађан  20.1.2020. год. од 19,00 до 21,00 часова.    
    
        IV ГОДИНА
Методика истраживања насилничког криминалитета  
Проф. др Зоран Ђурђевић   20.1.2020. год. од 19,00 до 20,00  часова.
                 
Методика истраживања имовинског криминалитета
Проф. др Зоран Ђурђевић 20.1.2020. год. год 20,00 до 21,00  часова.
Криминалистичка стратегија
Проф. др Горан Бошковић  20.1.2020. год. од 17,00 до 18,00 часова.
Криминалистичко обавјештајне анализе 
Проф. др Горан Бошковић 20.1.2020. год. од 18,00 до 19,00 часова.