Акроним Назив ЕСПБ
МУР18МНИ Методологија научног истраживања 6
МУР18ПНК Природне непогоде и катастрофе 6
МУР18УБЗ Управљање безбједносним ризицима природних катастрофа 6
МУР18СЗС Систем заштите и спасавања у природним катастрофама 6
МУР18ЗКИ Заштита критичне инфраструктуре у природним катастрофама 4
МУР18ПСК Превенција и сузбијање криминала у условима природних катастрофа 4
МУР18ПВС Право ванредних ситуација изазваних природним катастрофама 4
Акроним Информационо-комуникационе технологије у подршци управљању ризицима од природних катастрофа 4
МУР18МНИ Кризни менаџмент и комуницирање у природним катастрофама 4
МУР18ПНК Еколошка безбједност и природне катастрофе 4
МУР18ПНК Надлежност и улога полиције у природним непогодама и катастрофама 4