Obavjestenje 1

Одабир изборних предмета за другу и трећу годину закључно са 17.10.2019. године

Одабир изборних предмета за другу и трећу годину студија вршиће се преко е-налога кандидата закључно са 17.10.2019. године.

Студентима који не додају изборни предмет закључно са 17.10.2019. године, насумично ће бити додјељен предмет кроз информациони систем.