Обавјештење – проф. Јаћимовски, проф. Југовић

Испити код професора Јаћимовског и професора југовића одржаће се 17.09.2019. године у 12.00 сати.