Обавјештење-проф. Шикман

Испити код професора Шикмана помјерају се за 12.07.2019. године у 10.00 сати.