Large студенти

Стручно оспособљавање најбољих студената

Одлука о стручном оспособљавању најбољих студената Републике Српске, објављена је у Службеном гласнику Републике Српске, у издању од 2. априла 2019. године.

Како се наводи, овом одлуком обезбјеђује се стручно оспособљавање најбољих студената јавних универзитета у академској 2017/18. години, а према подацима Министарства за научно-технолошки развој, високо образовање и информационо друштво.

Право на стручно оспособљавање имају они дипломци који нису засновали радни однос, до дана ступања на снагу ове одлуке.

“Задужују се сви републички органи управе, јавна предузећа и јавне установе да у складу са својим дјелатностима и потребним стручним кадром обезбиједе стручно оспособљавање студентима“, наведено је у Одлуци стручном оспособљавању најбољих студената Републике Српске.

Наводи се и да ће Влада Републике Српске ће обезбиједити додатна финансијска средства за ове намјене.
Такође, задужују се републички органи управе, јавна предузећа и јавне установе да о реализацији ове одлуке обавијестеМинистарство за научно-технолошки развој, високо образовање и информационо друштво.

Одлуку прочитајте овдје.