Ferrad Fbn

Феријални рад у СР Њемачкој

Пријаве за феријални рад у СР Њемачкој у 2019. години, заинтересовани студенти могу доставити лично Заводу за запошљавања Р. Српске (или одговарајућој Филијали Фонда), или поштом на адресу Завод за запошљавања Р. Српске, Српских ратника 30, 71420 Пале са назнаком Пријава за феријални рад у СР Њемачкој 2019.

Рок за достављање пријава је 20.02.2019. године.

Текст јавног позива погледајте ОВДЈЕ

BewerbungsbogenI

Immatrikulationsbescheinigung