DSCN0223

Закључен Споразум са Ронилачким клубом „Бук“ Бања Лука

Декан Факултета безбједносних наука, доц.др Предраг Ћеранић, испред Факултета безбједносних наука, закључио је Споразум о међусобној сарадњи са Ронилачким клубом „Бук“ Бања Лука, који заступа предсједник Борислав Трнинић.

Споразумне стране су сагласне да заједно сарађују у:

  • извођењу појединих облика наставе, као и активности везаних за обављање обуке из дјелокруга Ронилачког клуба „Бук“, у промотивне сврхе,
  • размјени стечених искустава у одређеним видовима образовања, оспособљавања и усавршавања,
  • пружању техничке подршке у складу са могућностима и потребама.