Рок за упис и овјеру семестра помјерен до 11.10.2017. године

Рок за упис и овјеру семестра помјерен је до 11.10.2017. године.

Упис се врши у ст. служби од 9-13 часова.

Детаље везане за упис погледајте на линку: http://fbn.unibl.org/2017/09/28/upis-godine-i-ovjera-semestra/