Избор декана Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци

Овим путем Вас обавјештавамо да је покренута иницијатива за избор декана Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци, у складу с тим достављамо Вам у прилог истоимену одлуку.

ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ИЗБОР ДЕКАНА