НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС ECTS П В БРОЈ ЧАСОВА
I СЕМЕСТАР
УВОД У ПРАВО О 8 4 2 60+30
СОЦИОЛОГИЈА О 8 4 2 60+31
ОСНОВЕ БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА О 8 4 2 60+32
СТРАНИ ЈЕЗИК И 6 3 1 45+15
СПОРТСКЕ ВЈЕШТИНЕ У БЕЗБЈЕДНОСТИ И 6 3 1 40+15
II СЕМЕСТАР
УСТАВНО ПРАВО О 8 4 2 60+30
КРИМИНАЛИСТИКА  I О 8 4 2 60+30
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ  ПОЛИЦИЈЕ О 8 4 2 60+30
ИНФОРМАТИКА И 6 3 1 45+15
ОПШТИ И БЕЗБЈЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ И 6 3 1 45+15
III СЕМЕСТАР
КРИВИЧНО ПРАВО О 8 4 2 60+30
КРИМИНАЛИСТИКА  II О 8 4 2 60+30
ДЕФЕНДОЛОГИЈА О 8 4 2 60+30
ОСНОВЕ УПРАВНОГ И ПОЛИЦИЈСКО-БЕЗБЈЕДНОСНОГ ПРАВА О 8 4 2 60+30
БЕЗБЈЕДНОСНА КУЛТУРА И 6 3 1 40+15
ЕКОЛОШКА И ЕНЕРГЕТСКА БЕЗБЈЕДНОСТ И 6 3 1 40+15
IV СЕМЕСТАР
СИСТЕМ БЕЗБЈЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ О 8 4 2 60+30
СФО 1 – ОПШТИ ДИО О 8 4 3 60+45
ЈАВНА УПРАВА О 8 4 3 60+45
ПРЕКРШАЈНО ПРАВО И 6 3 1 45+15
КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОЛОГИЈА И 6 3 1 45+15
V СЕМЕСТАР
КРИМИНОЛОГИЈА СА ПЕНОЛОГИЈОМ О 8 4 2 60+30
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ О 8 4 2 60+30
СФО 2 – ПОСЕБНИ ДИО О 8 4 3 60+45
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У СИСТЕМУ БЕЗБЈЕДНОСТИ И 6 3 1 40+15
ЈАВНА БЕЗБЈЕДНОСТ И 6 3 1 40+15
VI СЕМЕСТАР
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО О 8 4 2 60+30
ОСНОВИ ПРИВРЕДНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПРАВА О 8 4 2 60+30
ТЕРОРИЗАМ О 8 4 2 60+30
ЦИВИЛНА ЗАШТИТА И 6 3 1 40+15
МЕЂУНАРОДНО ПОЛИЦИЈСКО БЕЗБЈЕДНОСНА САРАДЊА И 6 3 1 40+15
VII СЕМЕСТАР
ОСНОВИ МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА О 8 4 2 60+30
ОБАВЈЕШТАЈНО БЕЗБЈЕДНОСНА ДЈЕЛАТНОСТ И СЛУЖБЕ О 8 4 2 60+30
КРИМИНАЛИСТИЧКА СТРАТЕГИЈА И ПРЕВЕНЦИЈА О 8 4 2 60+30
СУДСКА МЕДИЦИНА И 6 3 1 40+15
МАЛОЉЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА И 6 3 1 40+15
VIII СЕМЕСТАР
ГЛОБАЛНА БЕЗБЈЕДНОСТ О 8 4 2 60+30
ЗАШТИТА КРИТИЧНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ О 8 4 2 60+30
МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО О 8 4 2 60+30
ИНСТИТУЦИЈЕ И СИСТЕМИ БЕЗБЈЕДНОСТИ ЕУ И 6 3 1 45+15
КОРПОРАТИВНА БЕЗБЈЕДНОСТ И 6 3 1 45+15