Konačna rang lista – Drugi rok – Akademska 2020/21.

Konačnu rang listu za vanredni studij pogledajte OVDJE.

Pravo upisa ostvarili su  kandidati zaključno sa rednim brojem pet. 

Upis kandidata sa konačne rang liste trajaće od 14. do 18. septembra 2020. godine, svaki radni dan od 9.00 do 15.00 časova u studentskoj službi Fakulteta.

Potrebno je dostaviti:

1. Dvije fotografije, 5×6 cm.
2. Uplatnice. Instrukciju za uplatu pogledajte OVDJE.
3. Popuniti upisni materijal u studentskoj službi.

Kandidati koji u navedenom roku ne izvrše upis, gube pravo na upis, a njihovo mjesto zauzeće kandidati koji su rangirani ispod  5. mjesta na konačnoj rang listi.