Ekonomski Fakultet Bl

Saradnja Ekonomskog fakulteta i Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci

Predstavnici Fakulteta bezbjednosih nauka, dekan doc. dr Predrag Ćeranić, doc. dr Velibor Lalić i doc. dr Žana Vrućinić, posjetili su danas Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Ispred Ekonomskog fakulteta, sastanku su prisustvovali dekan prof. dr Milenko Krajišnik i prof dr. Saša Petković.

U duhu dobre akademske saradnje, razgovarano je o tekućim i dugoročnim ciljevima, problemima i budućim aktivnostima.

Ekonomski fakultet je podržao ideju osnivanja Istraživačkog centra na Fakultetu bezbjednosnih nauka i ponudio pomoć prilikom osnivanja.

Cilj osnivanja Istraživačkog centra je unapređenje naučno-istraživačkog rada na Fakultetu bezbjednosnih nauka i proširenje saradnje sa drugim naučno-istraživačkim centrima, vladinim i nevladinim institucijama i privredom.

Oba Fakulteta bilježe rast zainteresovanosti kandidata za upis, a potvrda toga su i zahtjevi upućeni Vladi Srpske za proširenje upisne kvote.