Faqs E1588933794637

Proširenje rang liste za upis – Drugi upisni rok – Informacija

Na današnjoj sjednici Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta bezbjednosnih nauka usvojena je Odluka o prijedlogu izmjene plana upisa studenata u drugom upisnom roku.
Prijedlog proširenja upisne kvote vrši se za dodatnih 5 mjesta na vanrednom studiju, na osnovu konačne rang liste za drugi upisni rok, od rednog broja 6, zaključno sa rednim brojem 10.

Odluka se upućuje Senatu Univerziteta na dalje postupanje.

Kandidati će biti blagovremeno informisani o proširenju liste i rokovima za upis putem internet i Facebook stranice Fakulteta.