Fbn3

Knjiga „Haški tribunal: Pogled iz Moskve“
Izvod iz predgovora – doc. dr Predrag Ćeranić

Izvod iz predgovora:

“Jevgenije Mihajlovič Minjin, doktor istorijskih nauka, u periodu od 1980. do 2000. godine nalazio se na diplomatskim i konzularnim dužnostima Ministarstva inostranih poslova SSSR i Rusije u NJemačkoj (Hamburg), Zapadnom Berlinu i Holandiji. Kao diplomata u rangu prvog sekretara i sa znanjem njemačkog, engleskog i holandskog jezika pratio je sudske procese vođene pred Haškim tribunalom.” – strana 3.

“Autor u uvodnim napomenama naglašava da je knjiga namijenjena „kako stručnjacima za međunarodno pravo, pravnicima, istoričarima, tako i širem krugu čitalaca koje interesuju događaji evropske i svetske politike, koji su na neki način u vezi sa životom naše zemlje (prim. prev. Rusije)”. Ujedno, Minjin naglašava da je knjiga „upućena i mladom naraštaju Rusije, onima koji imaju izoštren osećaj za pravednost” i koji nisu ravnodušni „prema sudbini naroda koji sa Rusijom ima viševekovne čvrste bratske veze, jedinstvenu istorijsku prošlost i zajedničku sudbinu.” – strana 3.

“Minjin knjigu završava zaključkom da je rad Haškog tribunala bila „nemilosrdna, ali očigledno neophodna lekcija za sve slobodoljubive snage sveta”, kojima pripadaju i Srbi i Rusi. U tom kontekstu, on šalje poruku da se „u situacijama u kojima postoji mogućnost pretnji napadom sa Zapada treba držati zajedno, suprotstaviti se ujedinjenim snagama”, što nam govori da je u ruskim političkim krugovima, a slobodno možemo reći i u ruskom javnom mnjenju potpuno sazrelo shvatanje da je sve što se dešavalo Jugoslaviji i Srbima bila pokazna vježba za Rusiju. Stoga smo ubijeđeni da će Rusija na Balkanu voditi odsutnu bitku da Srbija i Srbi, uopšte, ne budu potčinjeni NATO savezu. Bitka za Srbe je bitka za Rusiju. A sa takvim pogledom iz Moskve ko Srbima može nešto nažao da učini? – strana 5.

Doc. dr Predrag Ćeranić