Fairnetzen 692x428

,,FAIRNETZEN“ stipendije za studente Univerziteta u Banjoj Luci

Univerzitet primijenjenih nauka iz Esena (Njemačka), zajedno sa fondacijom „FAIRNETZEN“, dodijeliće za kalendarsku 2022. godinu do 50 stipendija u iznosu od 200 evra (jednokratno, protivvrijednost u KM) studentima I i II ciklusa svih fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, osim studentima koji su već bili korisnici stipendije ,,WELT DER WUNDER“ ili ,,FAIRNETZEN“.

Za prijavu na konkurs neophodno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. svojeručno potpisan prijavni formular na engleskom jeziku – formular je dostupan ovdje;
2. kratku biografiju na engleskom jeziku u kojoj je posebno važno detaljno opisati socijalni status studenta;
3. fotografiju;
4. dokaz o navedenom socijalnom statusu (stanju socijalne potrebe) studenta (npr. ček od penzije, ljekarski nalazi o bolesti roditelja ili studenta, dokaz o invalidnosti roditelja ili studenta, potvrda o nezaposlenosti roditelja, dokaz da je student dijete bez jednog ili oba roditelja, potvrda centra za socijalni rad o korištenju socijalne pomoći i dr.);
5. dokaz o uspjehu studenta (uvjerenje o prosjeku ocjena u dosadašnjem studiju, brucoši dostavljaju samo uvjerenje o upisu semestra);
6. instrukciju banke za uplatu stipendije na domaći račun u konvertibilnim markama – broj žiro računa (uplate se vrše sa domaćeg računa, nije potrebno dostavljati broj deviznog računa).

Dokumenti pod tačkama 4, 5. i 6. dostavljaju se samo na srpskom jeziku.

Konačnu listu korisnika stipendije utvrdiće donatori iz Njemačke nakon razmatranja prispjelih prijava i obavljenih razgovora sa kandidatima.

Prednost će imati uspješniji studenti slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

Isplata stipendija će se vršiti u drugoj polovini februara 2022. godine.

Prijave i dokumentacija podnose se putem elektronske pošte, na adresu: djordje.kenjalo@unibl.org najkasnije  do 12. oktobra 2021. godine.