13

Uspješno završena studentska mobilnost sa Kriminalističko-policijskim Univerzitetom

U vremenskom periodu od 14. do 24. maja 2019. godine u okviru ERASMUS+ CBHE KA2 programa mobilnosti na projektu NatRisk, studenti master studija Kriminalističko-policijskog univerziteta u Beogradu boravili su u studijskoj posjeti radi stručne prakse na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Plan stručne praske obuhvatao je sljedeće aktivnosti:

 Obilazak Fakulteta bezbjednosnih nauka i upoznavanje sa nastavnim
planom i programom i aktivnostima Fakulteta,
 Obilazak Uprave za policijsku obuku MUP Republike Srpske,

 Posjeta Upravi za policijski podršku MUP-a Republike Srpske –
Odjeljenje za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara,

 Posjeta Seizmološkom zavodu Republike Srpske,

 Posjeta Regionalnoj kancelariji civilne zaštite Republike Srpske u
Banjoj Luci,
 Posjeta Ronilačkom klubu BUK – tim za spašavanje u vanrednim
situacijama,

 Posjeta Centru za vanredne situacije MUP-a Republike Srpske,

 Posjeta Centru za policijsku obuku u Zalužanima,

 Posjeta Specijalnoj anti-terorističkoj jedinici MUP-a Republike Srpske,

 Posjeta vatrogasnoj jedinici u Banjoj Luci (jedinica civilne zaštite
Banja Luka).

Nakon završene prakse održan je okrugli stol u cilju analize stečenih iskustava. Na kraju da našim gostima poželimo sretan povratak u Beograd i da iz Banjaluke ponesu korisna znanja i iskustva.