Prijemni

Prijava izbornog predmeta za prvu godinu studija traje do petka 9. oktobra do13.00 časova

Poštovani brucoši,

Prijava izbornog predmeta za prvu godinu studija (za redovne i za vanredne studente) traje do petka, 9. oktobra do 13.00 časova.

Studenti mogu pisati izjavu u studentskoj službi Fakulteta ili poslati imejl na studentska.sluzba@fbn.unibl.org.

Da podsjetimo, treba izabrati jedan od tri nastavna predmeta (Ruski jezik, Engleski jezik ili Sportske vještine u bezbjednosti).

Studentima koji u predviđenom roku ne prijave izborni predmet, isti će biti dodjeljen po automatizmu.