DSCN0103 Min

Studentska mobilnost sa Kriminalističko-policijskim Univerzitetom

U sklopu mobilnosti studenata,  Fakultet bezbjednosnih nauka je ugostio pet studenta sa Kriminalističko-policijskog Univerziteta u Beogradu.

Studenti sa KPU nalaze se u desetodnevnoj stručnoj posjeti čiji je cilj upoznavanje sa radom Fakulteta, upoznavanje sa organizacijom sistema bezbjednosti i zaštite od vanrednih situacija u Srpskoj i produbljivanje saradnje dvije visokošlolske ustanove.