Prelrezdrrok

Preliminarna rang lista – Drugi upisni rok – Akademska 2020/21.

Preliminarne rezultate prijemnog ispita pogledajte OVDJE.
Pravo na upis vanrednog studija ostvaruju kandidati zaključno sa rednim brojem pet. 

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora dekanu Fakulteta do četvrtka, 10.09.2020. godine, do 14.00 časova. Prigovori se podnose u dekanatu Fakulteta od 8.00 do 16.00 časova.

Konačna rang lista biće objavljena 10.09.2020. godine u 14.15  časova na internet i Facebook stranici Fakulteta.

Detalje vezane za upis primljenih kandidata oglasićemo prilikom objavljivanja konačne rang liste.