Picodbojka

Turnir u ženskoj odbojci “Mladi za Srpsku”

Turnir u ženskoj odbojci “Mladi za Srpsku” biće održan 30.11.2019. godine u univerzitetskoj sportskoj dvorani.

Pokrovitelj turnira je predsjednica R. Srpske, Željka Cvijanović, a organizatori su Fakultet bezbjednosnih nauka i Fakultet fizičke kulture i sporta Unvierziteta u Banjoj Luci.